© 2013 Volutas Mail ons

Introductie


Het slechte economische klimaat en de aanhoudende recessie zorgen voor onvoldoende consumentenvertrouwen in Nederland. Dit vertrouwen uit zich niet alleen in terughoudendheid met betrekking tot consumentenbestedingen, maar gaat veel verder. Met name prijsacceptatie van luxe goederen staat onder druk. Verder zorgen de gestegen kosten van het vaste levensonderhoud voor extra druk op de koopkracht. Daarnaast is de discussie rond extra bijdragen voor gezondheidszorg een voortdurende bron van onzekerheid en ook het toekomstbeeld: langer werken, minder inkomen, minder pensioen, maar wel meer premies, maakt dat veel consumenten somber zijn.

Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen is Volutas® ontstaan. Volutas® richt zich namelijk op verbetering en behoud van koopkracht op een hele concrete en inzichtelijke manier. Volutas® biedt voordeel door volume.
Lees verder…

logo_volutas